مناطق تحت پوشش

در حال حتضر مناطق بسیاری از سطح کشور را تحت پوشش خدمات خود داریم و در ادامه ی فعالیت ها مناطق بیشتری به زودی تحت پوشش خدمات ما خواهند بود…

پوشش

11 استان

از استان های کشور

در 120 شهر

از شهرهای کشور

بیش از 496

مرکز درمانی تحت قرارداد

رفاه سلامت ایرانیان

برای دریافت توضیحات بیشتر در رابطه با مراکز تحت پوشش و خدمات ما می توانید با پشتیبان های ما تماس بگیرید.

شماره های پشتیابانی

021-91300865

آدرس

سلامت ایرانیان- ساختمان مرکزی تهران: نواب خیابان خوش کوچه تمدن پلاک ۷ - شناسه ملی :۱۴۰۱۰۲۵۳۴۴۶

شماره تماس

۰۲۱-۹۱۳۰۰۸۶۵
سامانه پیامکی:
10003915

ایمیل

info@salamateiranian.ir